Christa Betz

Over Christa Betz

Christa Betz

Ik heb vele jaren gewerkt in de psychiatrie. Eerst in Breda bij ‘Het Hooghuys’ en later in Rotterdam en Schiedam bij de ‘Keerkring’ en het ‘RIAGG’. Gedurende die periode heb ik verschillende opleidingen gecombineerd met werken. In 1996 heb ik de opleiding voor Maatschappelijk werker gevolgd aan de Avans Hogeschool Breda en kort daarna heb ik de Voortgezette opleiding (VO) gedaan met de focus op het systemisch werken: waarbij partner/ relatie en het gezin centraal staan. Deze opleiding is een verdieping van het maatschappelijk werk. Daarna heb ik de studie seksuologie gedaan die ik in 2005 heb afgerond.

 

Werkervaring

Bij het ‘RIAGG’ in Vlaardingen/Schiedam werkte ik o.a. als behandelaar bij het CSS team (Community support service): voor chronisch psychotici en dubbele diagnose, daarna enkele jaren bij het AMK, (het Advies en Meldpunt Kindermishandeling) zowel in Breda als Tilburg. Een van mijn werkzaamheden was als voorzitter van het scenarioteam. Dit is een overleg met ketenpartners waarbij het doel is in geval van of vermoeden van seksueel misbruik samenhangende hulp op gang te brengen voor alle betrokkenen gericht op de drie sporen: slachtoffer, pleger en betrokkenen, binnen het kader van Straf, civiel en hulp. De ervaring wijst uit dat seksueel misbruik ernstig en complex is en een goede samenwerking van alle instanties vereist om tot een goede hulpverlening, opvang en evt. rechtsgang te komen.

Als seksuoloog ben ik onder andere werkzaam geweest bij de ‘Rutgerstimezo’ te Eindhoven. Momenteel werk ik als seksuoloog bij de ‘GGz’ Eindhoven en de Kempen (GGzE) en combineer ik dat met mijn seksuologenpraktijk in Breda.

Daarnaast ben ik actief bij de NVVS, de nederlandse vereninging van seksuologen, en ben momenteel voorzitter van de Kamer onderwijs. 

Werkverdieping

Omdat een mens nooit uitgeleerd is heb ik naast de verschillende opleidingen,  meerdere workshops en  cursussengevolgd en  intervisie en supervisies gedaan ter verdieping en ondersteuning van de behandeling van o.a.: gender problematiek bij kinderen, cursus autisme, partner/relatie therapie, cognitieve gedragstherapie, psychopathologie, seksverslaving etc. Maar tevens ter verdieping van mezelf, want ten aller tijden leren we er zelf ook veel van!

Ik ben supervisor NVVS dat wil zeggen dat ik seksuologen i.o kan superviseren. 

Recentelijk heb ik de cursus seksverslaving van Van Zessen gevolgd. 

Seksuoloog GGzE

Mijn werk bij de GGzE als seksuoloog is onder andere gericht op individuele behandeling, echtpaartherapie, groepsbehandeling en deskundigheidsbevordering.  Ik ben fulltime  werkzaam voor de gehele GGzE, dat wil zeggen dat ik  voor verschillende afdelingen met een verscheidenheid aan problematiekwerk: centrum autisme, Forensische psychiatrie, Fact team, GGzDirect, en afdeling onderzoek en innovatie(O&I). Een van mijn specialisaties is autisme en seksualiteit , ik werk 12 uur per week op het centrum autisme voor volwassenen. Het afgelopen jaar heb ik samen met enkele bevlogen collega's een team seksualteit opgezet binen het centrum GGzDirect waarbij verschillende seksuele problematieken behandeld kunnen worden. Specialisaties hierbij zijn o.a.: seksverslaving, parafilien en genderproblematiek.

Deskundigheidsbevordering houdt in dat ik consultatie geef aan teams waarbij alles rond het thema seksualiteit aan de orde komt zoals: het bespreekbaar maken van seksualiteit en signaleren van problemen rond dit thema, bespreken van het verlies van relatie, overschrijdend gedrag, maar tevens positieve seksualiteit en uiting geven aan seksualiteit. Wat is de houding van de medewerker t.o.v. van de cliënt als het gaat om bespreken van intieme kwesties, wat komen zij tegen en wat weerhoudt ze, gericht dus op normen en waarden van medewerkers en attitude. We hebben een cursus ontwikkeld voor medewerkers waaronder ervaringsdeskunigen rond het theam afstand en nabijheid. 

En tegenwoordigricht ik me coachings gesprekken met collega medewerkers.

Daarnaast is het ontwikkelen van trainingen en cursussen en e-learning een belangrijk onderdeel van het werk en tevens het meedenken en uitwerken van een seksueel beleid binnen de instelling.

Praktijk

Mijn eigen seksuologen praktijk heb ik 2 jaar geleden gestalte gegeven door een ruimte te huren bij de praktijk Bekken Bodemfysiotherapie van Marlou Crolla in het gezondheidscentrum Tolakker te Bavel.

Nu recentelijk heb ik dit verruimd door een ruimte te huren bij Huisartsenteam Ginnekenweg te Breda.

Ik werk met erg veel plezier en beroepsinteractief samen met verschillende zorgdisciplines zoals huisarts, psycholoog, thuiszorg etc. Daarnaast geef ik regelmatig lezingen en workshops bij instellingen en diverse zorgverleningsbureaus. Ook geef ik seksuele vorming en voorlichting op scholen zowel voor het basis als voortgezet onderwijs. Regelmatig  thema-avonden thema avonden bij instellingen.

Dit alles kan ik gepassioneerd en vol overgave doen naast mijn gezin, waarvan de kinderen zijn uitgewaaid maar ik ondersteund wordt door een liefdevolle partner .De kinderen, mijn partner en dierbare vrienden en college houden mij scherp en zorgen ervoor dat ik alert in het leven en werk blijf staan.