Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/p25430/domains/seksuoloogbreda.nl/public_html/wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /home/p25430/domains/seksuoloogbreda.nl/public_html/wp-content/plugins/easy-contact/econtact.php on line 112
Privacy Policy | Christa Betz - Seksuoloog
Christa Betz

Christa Betz ´Praktijk voor seksuologische hulpverlening´ hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy zal ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Er wordt van alles gedaan om uw privacy te waarborgen en daarom zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. De Praktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als ´Praktijk voor seksuologische hulpverlening Christa Betz´, ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.